Dialogue: X-Body

  

Director: Zhi Xu

Dancers: Rumeng Li, Miziying Wang, Zhi Xu, Jiajie Zhou, Limeihui Zhu

Technical Advisor: Graeme Shaw

Lighting: Charles James

Projection: Saga Styrmisdottir

Photo: Yufei Liang

Production: Triangle Motion

KUN . PENG

  

Choreographer and Performer: Zhi Xu

Music: White Jade; Sky is Ocean by Yuan Sihan 

Premiere: May 2017

Performance Venue: Michaelis Theatre, University of Roehampton London, UK


Kun.Peng is a solo inspiring from Chinese philosophy, especially exploring the consideration of water and sky.

The Tower of The Dream

  

Opening Ceremony of the Youth Olympic Games, China

Creativity: La Fura dels Baus, Chen Weiya, Zhang Dongxin, Zhao Xuke, Liu Kuo, Zhi Xu, Ge Tian, Chi Peng, Ye Fei, Liu Xin

Composition: Bian Liunian

Premiere: August 2014 

Performance Venue: Nanjing, China

Performers: Shaolin Tagou Martial Arts School

Chasing the Dream

  

Opening Ceremony of the Youth Olympic Games, China

Director: Zhi Xu

Composition: Bian Liunian

Premiere: August 2014 

Performance Venue: Nanjing, China

Collaborators: Chen Weiya, Zhao Xuke, Ju Jie

Performers: Nanjing University of the Arts

Attraction

  

Choreographer: Zhi Xu

Directors: Lu Chuan, Zhao Liping, Zhao Xuke

Composition: Bian Liunian

Costume: Emi Wada

Multimedia: ECA2 (France), Studio Output (UK)

Premiere: September 2012-2013

Performance Venue: Beijing, China

XiYi - DaLi

image128
image129

Director: Chen Kaige

Choreographer: Gao Yanjinzi, Xin Xin, Chao Ke, Zhi Xu, Wang Tao, Cao Peizong, Lai Weiyi, Lei Yan, Sha Rina

Composition: Joe Hisaishi

image130

Producer: Wang Bin

Premiere: August 2010-2016

Peroformance Venue: Dali, China

Wish Bird

  

Choreographer: Gao Yanjinzi, Hu Lei

Performer: Zhi Xu

Composition: Wen Zi, Hu Lei

Premiere: December 2009-2012

Performance Venue: China, Belgium, Israel

Beijing Modern Dance Company

Our Lives are Replenished with Sunshine

  

Choreographer and Performer: Zhi Xu 

Composition: Zheng Jun

Premiere: October 2010 

Performance Venue: Beijing, China

Beijing Modern Dance Company

Red and Black

  

Choreographer: Jin Xing

Performers: Beijing Modern Dance Company

Latest Performance: 2008-2011

Performance Venue: China, America, Canada, Russia

Under The Skin

  

Choreographer: WenWei Wang

Performer: Zhi Xu

Composition: Giorgio Magnanensi

World Premiere: June 2010

Performance Venue: Cannada, China

WenWei Dance Company and Beijing Modern Dance Company

Unfettered Journey

  

Director: Hu Lei

Performers: Beijing Modern Dance Company

Latest Performance: 2008-2012

Performance Venue: China, United Kingdom, America, Russia, Belgium, Israel

Offering

  

Choreographer: Gao Yanjinzi

Performers: Beijing Modern Dance Company

Composition: He Xuntian

Premiere: October 2008-2010

Performance Venue: Beijing, China 

The Mist

  

Choreographer and Performer: Zhi Xu 

Music: The Mist

Creation: September 2012 

Performance Venue: Beijing, China; London, UK